Lid worden

Als je nog geen lid bent van de PV Memo en je wilt dat worden dan is dat mogelijk. Je dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Het lidmaatschap van de PV Memo kost € 2,50 per maand. De contributie wordt via je salaris ingehouden. 

Leden:
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die in dienst
zijn van ACHMEA PERSONEEL B.V. en werkzaam zijn bij Groene Land Achmea en
die na aanmelding als zodanig zijn toegelaten. Achmea Personeel B.V. is
statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht.
artikel 4, statuten personeelsvereniging m.e.m.o.
 

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan kun je via Achmenet je aanmelden voor PV Memo.

Het aanmeld formulier vind je op de volgende locatie:

Open Achmeanet, klik op het tabblad Diensten, vervolgens op de link P&O,Onder de knop Mijn gegevens vind je dan de knop Mijn Personeelsvereniging. Op deze pagina kun je via Mijn Meldingen de aanmelding voor PV Memo doen.

Het afmelden voor PV Memo gaat ook via bovenstaande werkwijze.